Ważność kursu na prawo jazdy

20.04.2015
Ważność kursu na prawo jazdy:

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminu na prawo jazdy obejmują wiele ważnych aspektów. Od 1 stycznia 2015 przyszli kierowcy muszą uczyć się ecodrivingu, a także mogą sami wybrać, czy wiedzę teoretyczną będą przyswajać we własnym zakresie, czy uczyć się jej na kursie.

Dodatkową zmianą jest bezterminowo ważny zaliczony egzamin z wiedzy teoretycznej. Do tej pory ważny był on tylko pół roku. Obecnie każdy, kto zda państwowy egzamin teoretyczny, może podejść do sprawdziany praktycznego nawet za 20 lat. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziemy mogli zdawać egzaminu państwowego od razu po zakończeniu szkolenia w OSK, to ile czasu jest ważny kurs?Ważność kursu na prawo jazdy również jest bezterminowa pod warunkiem, że kurs został ukończony po 1.07.1998 roku. Jeśli kurs został rozpoczęty i nie zakończony, wówczas należy zgłosić się do ośrodka nauki jazdy (może być to nawet inna szkoła jazdy) i poprosić o kontynuację. W przypadku, gdy kurs został zakończony, jednak nie został wybrany termin egzaminu państwowego, wówczas wszelkie dokumenty powinny znajdować się w ośrodku. Jeśli termin został wybrany, wówczas dokumenty zostały wysłane do WORD i nawet jeśli ktoś nie przystąpił do egzaminu, to powinny one w dalszym ciągu w nim się znajdować.