Testy na prawo jazdy online

Wyniki Twojego testu na prawo jazdy online:

Prawidłowych odpowiedzi: 0 na 13 możliwych.


Daje to wynik: 0% poprawnych odpowiedzi.
Wynik jest bardzo kiepski, zdecydowanie zalecamy Ci pobranie programu Testy na prawo jazdy 2015.

Zobacz odpowiedzi na poszczególne pytania wraz z komentarzami jak je rozwiązać:

pobierz Testy na prawo jazdy 2015 kat. B [80.6 MB]


Pytanie 1: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: TAK)
Czy w przedstawionej sytuacji, przy dojeżdzaniu do wierzchołka wzniesienia pojazd koloru szarego może wyprzedzić pojazd żółty?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Na drodze jednokierunkowej dozwolone jest wyprzedzanie przy dojeżdzaniu do wierzchołka wzniesienia.

Art. 24 Prawa o ruchu drogowym:
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
oraz
8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, na jezdni:
1) jednokierunkowej;Pytanie 2: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: NIE)
Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym dozwolone jest przy obecności co najmniej trzech pasów ruchu w tym samym kierunku.

Art. 24 Prawa o ruchu drogowym:
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.


Pytanie 3: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: TAK)
Czy w tej sytuacji dozwolone jest wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest dozwolone jedynie poza obszarem zabudowanym.

Art. 24 Prawa o ruchu drogowym:
11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.


Pytanie 4: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: TAK)
Czy w tej sytuacji na przejściu dla pieszych dozwolone jest wyprzedzanie pojazdu?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim dozwolone jest gdy ruchu jest kierowany (np. przez sygnalizację świetlną lub osobę uprawnioną). W innych przypadkach jest to surowo zabronione!

Art. 26 Prawa o ruchu drogowym:
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;


Pytanie 5: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: NIE)
Czy w tej sytuacji kierujący samochodem osobowym ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa autobusowi?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Kierującemu autobusem na obszarze zabudowanym należy ustąpić pierwszenstwa gdy włącza sie on do ruchu z oznakowanego przystanku autobusowego (zatoczka nie musi być przystankiem).

Art. 18 Prawa o ruchu drogowym:
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.


Pytanie 6: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: NIE)
Czy na obszarze niezabudowanym w tunelu liczącym ponad 500 metrów dozwolone jest zbliżenie się kierującemu samochodem osobowym do poprzedzającego pojazdu na odległość mniejszą niż 50 metrów?
ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Kierując samochodem osobowym, poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości większej niż 500 m jesteśmy zobowiązani utrzymywać odległość cnm 50 metrów od poprzedzającego pojazdu.

Art. 19 Prawa o ruchu drogowym:
4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż: 1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem; 2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.


Pytanie 7: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: TAK)
Czy w tej sytuacji dozwolone jest przejście przez jezdnię poza miejscem wyznaczonym?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
W odległości większej niż 100 metrów od przejścia dozwolone jest przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.

Art. 13 Prawa o ruchu drogowym:
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.


Pytanie 8: Błąd (Prawidłowa odpowiedź: NIE)
Czy w tej sytuacji pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdzającym pojazdem?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Pieszy, który zasadniczo ma pierwszeństwo na przejściach dla pieszych nie może wchodzić na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd.

Art. 14 Prawa o ruchu drogowym:
Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.


Pytanie 9: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: 1 metr)
Odległość od wyprzedzanego rowerzysty musi wynosić co najmniej:

ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Minimalna odległość od wyprzedzanego rowerzysty to 1 metr.

Art. 24 Prawa o ruchu drogowym:
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.


Pytanie 10: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: TAK)
Czy w tej sytuacji gdy brak oznaczonego przejścia dla pieszych kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Na skrzyżowaniu kierujący pojazdem skręcający w drogę poprzeczną ustępuje pierwszeństwa pieszemu bez wzgledu na to czy jest oznaczone przejście dla pieszych czy nie.

Art. 26 Prawa o ruchu drogowym:
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.


Pytanie 11: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: NIE)
Czy na obszarze zabudowanym dozwolone jest używanie klaksona w sytuacji innej niż ostrzeżenie o niebezpieczeństwie?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Na obszarze zabudowanym klaksona można używać jedynie w celu ostrzeżenia przed bezpośrednim niebezpieczeństwem (zabronione jest np. poganianie innych na światłach)

Art. 30 Prawa o ruchu drogowym:
2. Zabrania się:
2) używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;Pytanie 12: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: TAK)
Czy poza obszarem zabudowanym wyprzedzając pojazd we mgle mamy obowiązek sygnalizować ten manewr klaksonem?

ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
W czasie mgły wyprzedzając pojazd poza obszarem zabudowanym mamy obowiązek sygnalizować to krótkotrwałymi sygnałami dźwiękowymi.

Art. 30 Prawa o ruchu drogowym:
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

Pytanie 12: Błąd (Prawidłowa odpowiedź to: NIE)
Czy w przedstawionej sytuacji będzie można skręcić na skrzyżowaniu w prawo?ODPOWIEDŹ i WYJAŚNIENIE:
Znak A-6d sygnalizuje wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Na drogę jednokierunkową nie można wjechać "pod prąd".Dziekujemy za udział w teście!
Zachęcamy do rozpowszechnienia w sieci i wśród znajomych linku do testu:

http://testy-na-prawo-jazdy.com.pl/test-na-prawo-jazdy-online.php

POBIERZ TESTY NA PRAWO JAZDY 2015 :

Testy na prawo jazdy 2015 kat. ABC [80.6 MB]

POBIERZ TESTY NA PRAWO JAZDY 2012 (wybierz kategorię):

Testy na prawo jazdy kat. A     Testy na prawo jazdy kat. B

Testy na prawo jazdy kat. C     Testy na prawo jazdy kat. D