Testy na prawo jazdy

Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji korzystanie z prawego pasa ruchu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone wszelkim kierującym pojazdami,

B) dozwolone kierującym pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach,

C) zabronione tylko kierującym autobusami.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) uprzywilejowanym 4.
Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu:

testy na prawo jazdy

A) we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila,

B) we krwi przekracza 0,5 promila,

C) w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.


Międzynarodowe prawo jazdy:

testy na prawo jazdy

A) jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 lata,

B) nie jest konieczne, jeżeli kraj uznaje wydane za granicą krajowe prawo jazdy,

C) jest ważne w krajach w nim wymienionych.


Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:

testy na prawo jazdy

A) tylnych świateł przeciwmgłowych,

B) przednich świateł przeciwmgłowych,

C) świateł mijania.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi:

testy na prawo jazdy

A) na odcinku 100 m,

B) po przejechaniu 100 m,

C) po przejechaniu co najmniej 150 m.


Pojazd może być pozostawiony w nocy bez oświetlenia:

testy na prawo jazdy

A) w miejscu znajdującym się poza drogą,

B) na poboczu nieoświetlonej drogi,

C) na chodniku.


Na jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,

B) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,

C) wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.


Te znaki poziome umieszczone na pasach ruchu:

testy na prawo jazdy

A) określają dopuszczalną prędkość jazdy,

B) określają nakazaną prędkość jazdy,

C) oznaczają wjazd do strefy ograniczonej prędkości.


Cofanie pojazdu jest zabronione:

testy prawo jazdy

A) na moście lub na wiadukcie,

B) w tunelu,

C) na drodze ekspresowej.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może zająć pas 1,2 lub 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) powinien zająć pas 3.


W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - przed tym znakiem,

B) poboczu - przed tym znakiem,

C) poboczu - za tym znakiem.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.


W czasie jednej sekundy, odpowiadającej średniemu czasowi reakcji kierowcy, samochód osobowy jadący z prędkością 90 km/h przejeżdża:

testy na prawo jazdy

A) 10 m,

B) 15 m,

C) 25 m.


Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione i:

testy na prawo jazdy

A) utrudnia ruch,

B) zagraża bezpieczeństwu ruchu,

C) nie utrudnia ruchu oraz nie zagraża jego bezpieczeństwu.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) nie ruszać pojazdu do czasu przyjazdu Policji,

B) pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji,

C) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.


W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

B) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.