Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:

testy na prawo jazdy

A) końcu wewnętrznego pasa ruchu,

B) konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,

C) konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?

testy na prawo jazdy

A) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza,

B) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego,

C) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na poboczu,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) rozpocząć hamowanie pojazdu,

C) umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania,

B) zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

C) że za chwilę zapali się sygnał czerwony.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu,

B) w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach,

C) podczas dużej mgły.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo,

B) powinien skręcić w prawo,

C) może skręcić w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) umożliwić kierującemu pojazdem 2 włączenie się do ruchu,

B) zmniejszyć prędkość,

C) w razie potrzeby zatrzymać się.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.


W tej sytuacji, w celu ostrzeżenia, kierujący pojazdem 1 może użyć sygnału:

testy na prawo jazdy

A) dźwiękowego,

B) świetlnego,

C) dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu można:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) jechać na wprost przez skrzyżowanie,

C) zawrócić.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) umieszczać w pojeździe urządzenia wysyłającego sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

B) korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

C) wyposażać pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego.


Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:

testy na prawo jazdy

A) gaszenie płonącej odzieży,

B) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,

C) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.


Holowany samochód osobowy powinien:

testy na prawo jazdy

A) być z tyłu po lewej stronie oznaczony ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, jeżeli nie wysyła żółtych sygnałów błyskowych,

B) mieć włączone światła mijania,

C) mieć włączone światła pozycyjne w okresie niedostatecznej widoczności.


Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

testy na prawo jazdy

A) zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,

B) zabraniają wjazdu za sygnalizator,

C) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.


W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolona jazda na wprost,

B) dozwolone skręcanie w lewo,

C) dozwolone zawracanie.