Testy na prawo jazdy

Podczas postoju na poboczu w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący zespołem pojazdów może używać świateł:

testy na prawo jazdy

A) postojowych jedynie od środka jezdni, jeżeli długość zespołu nie przekracza 6 m,

B) awaryjnych,

C) pozycyjnych przednich i tylnych.


Jeżeli zachodzi konieczność nagłego zatrzymania samochodu osobowego, to należy:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast wcisnąć pedał hamulca roboczego,

B) najpierw wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie rozpocząć hamowanie pulsacyjne,

C) wyłączyć silnik.
Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na tory tramwajowe,

B) powinien oczekiwać na możliwość przejazdu przed torami tramwajowymi,

C) powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju.


Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:

testy na prawo jazdy

A) hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,

B) na spadku - hamowanie silnikiem,

C) na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne.


Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 30:2,

B) 2:30,

C) 1:5.
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu,

B) zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów,

C) wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu.


Przed rozpoczęciem jazdy kierujący samochodem osobowym powinien sprawdzić:

testy na prawo jazdy

A) ustawienie fotela,

B) ustawienie lusterek,

C) zapięcie przez pasażerów pasów bezpieczeństwa.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu na skrzyżowanie,

B) zezwolenie na skręcenie w lewo,

C) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.


Niedokładne oczyszczenie ze śniegu szyb samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

B) może być przyczyną wypadku drogowego,

C) znacznie utrudnia jazdę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować całe otocze drogi,

B) dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

C) być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest uprzedzony o dozwolonych kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu,

B) może zawrócić na skrzyżowaniu,

C) nie może jechać na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać na żądanie osób w nim uczestniczących:

testy na prawo jazdy

A) swoje dane personalne,

B) dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu,

C) dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.


Terminowe dokonywanie przeglądów technicznych pojazdu pozwala na utrzymanie:

testy na prawo jazdy

A) właściwego zużycia paliwa,

B) sprawności układu hamulcowego,

C) minimalnego zanieczyszczenia środowiska.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) zawracającego,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy prawo jazdy

A) powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas 3, jeżeli zamierza skręcić w prawo,

B) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost,

C) może z pasa 2 skręcić w lewo lub zawrócić.


Postój na drodze oznaczonej tym znakiem pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi można sygnalizować przez włączenie świateł:

testy na prawo jazdy

A) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem,

B) awaryjnych, bez umieszczania na drodze ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

C) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego tuż za pojazdem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

B) przejściu dla pieszych,

C) miejscu częstych wypadków z pieszymi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody,

B) może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.