Testy na prawo jazdy

Przed uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze otoczenia należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym "luz",

B) wcisnąć pedał sprzęgła,

C) wyłączyć zbędne odbiorniki prądu.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) rozpocząć hamowanie pojazdu,

C) umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.


Przystępując do wymiany przedniego koła w samochodzie osobowym należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić podnośnik na twardym podłożu,

B) zaciągnąć hamulec awaryjny i włączyć bieg,

C) najpierw podnieść pojazd, a następnie odkręcić śruby mocujące koło.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zabrania wjazdu na skrzyżowanie,

B) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,

C) zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie zbliżają się inne pojazdy.
Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień,

B) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

C) na mostach i wiaduktach.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1, jeżeli zamierza skręcić w lewo,

B) może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo,

C) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór,

B) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami,

C) jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego.


Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy może informować o wadliwym działaniu układu hamulcowego?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem 2,

B) może użyć sygnału świetlnego,

C) może użyć sygnału dźwiękowego.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien podać dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC:

testy na prawo jazdy

A) na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku,

B) na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem 2,

B) może użyć sygnału świetlnego,

C) może użyć sygnału dźwiękowego.


W czasie jednej sekundy, odpowiadającej średniemu czasowi reakcji kierowcy, samochód osobowy jadący z prędkością 90 km/h przejeżdża:

testy na prawo jazdy

A) 10 m,

B) 15 m,

C) 25 m.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

B) uprzedza o wjedzie na drogę podporządkowaną,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.


W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu przy skręcaniu w prawo powinno nastąpić przed:

testy na prawo jazdy

A) sygnalizatorem,

B) jezdnią drogi poprzecznej,

C) przejściem dla pieszych na jezdni drogi poprzecznej.


W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc zataczającego się na drodze pieszego powinien:

testy na prawo jazdy

A) być przygotowany do zatrzymania pojazdu,

B) założyć, że pieszy może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego,

C) założyć, że pieszy nie wejdzie na jezdnię.


Niedokładne oczyszczenie ze śniegu szyb samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

B) może być przyczyną wypadku drogowego,

C) znacznie utrudnia jazdę.


U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

testy na prawo jazdy

A) 30 uciśnięć klatki piersiowej,

B) 2 oddechów ratowniczych,

C) 5 oddechów ratowniczych.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.


Przystępując do wymiany przedniego koła w samochodzie osobowym należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić podnośnik na twardym podłożu,

B) zaciągnąć hamulec awaryjny i włączyć bieg,

C) najpierw podnieść pojazd, a następnie odkręcić śruby mocujące koło.