Testy na prawo jazdy

Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:

testy na prawo jazdy

A) ma odpowiednią widoczność,

B) ma dostateczne miejsce do wyprzedzania,

C) nie utrudni ruchu innym pojazdom.


Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni,

B) chodniku,

C) częściowo na jezdni i chodniku.
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) upłynął termin jego ważności,

B) stwierdzi, że jest ono nieczytelne,

C) kierujący pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) zabroniony od strony umieszczenia tego znaku,

B) dozwolony od strony umieszczenia tego znaku,

C) zabroniony z obu stron tej drogi.
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 50-70 m,

B) 70-100 m,

C) co najmniej 150 m.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek jazdy na wprost:

testy na prawo jazdy

A) przed najbliższym skrzyżowaniem - w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy,

B) na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku jazdy,

C) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.


Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) odcinku drogi pokrytej żwirem lub grysem,

B) miękkim poboczu,

C) możliwości uszkodzenia odłamkami żwiru lub grysu innych pojazdów, jeżeli jedzie zbyt szybko.


Ten stały sygnał żółty:

testy na prawo jazdy

A) ostrzega o utrudnieniu ruchu,

B) zabrania wjazdu za sygnalizator,

C) nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.


Sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania skręcania w prawo,

B) zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na poboczu,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) stwierdzi niezgodność miejsca zamieszkania kierującego z wpisem w jego prawie jazdy,

B) kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, albo środka działającego podobnie do alkoholu,

C) kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) holować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie po spożyciu alkoholu,

B) wjeżdżać na pas dzielący jezdnię,

C) zaśmiecać lub zanieczyszczać drogę.


Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni,

B) na autostradach - w każdym przypadku,

C) na drogach ekspresowych - w każdym przypadku.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) powinien przygotować się do jazdy,

C) może przekroczyć linię zatrzymania, dopiero po zmianie sygnału na zielony.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 50-70 m,

B) 70-100 m,

C) co najmniej 150 m.


Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu pojazdy, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może ustawić się tuż za nimi,

B) może wjechać na tory tramwajowe,

C) nie może wjechać na skrzyżowanie.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Znak ten (trójkąt):

testy na prawo jazdy

A) uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

B) uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,

C) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,

B) dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,

C) nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.