Testy na prawo jazdy

Pojazd zostanie zakwalifikowany jako nadmiernie uciążliwy dla środowiska, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) zawartość spalin jest nieprawidłowa,

B) powoduje zbyt duży hałas,

C) z pojazdu wyciekają różne płyny.


Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

testy na prawo jazdy

A) zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,

B) zabraniają wjazdu za sygnalizator,

C) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.
Zatrzymanie pojazdu na jezdni za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) jest dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) spowoduje jego usunięcie z drogi na koszt właściciela,

C) jest dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem, który:

testy na prawo jazdy

A) wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy zbliża się pociąg,

B) wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem,

C) wyprzedza pojazdy na przejeździe.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 1 może wjechać na skrzyżowanie,

B) 2 nie może wjechać na skrzyżowanie,

C) 1 może skręcić w prawo.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 50 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 5-15 m,

B) 20-30 m,

C) 35-52 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,

B) może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,

C) może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.


Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień,

B) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

C) na mostach i wiaduktach.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień,

B) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

C) na mostach i wiaduktach.


Sygnały te zabraniają:

testy na prawo jazdy

A) skręcania w prawo,

B) jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcania w lewo.


W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

testy na prawo jazdy

A) 3 minut - przed tym znakiem,

B) 1 minuty - przed tym znakiem,

C) dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.


Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone:

testy na prawo jazdy

A) przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

B) poprzez badanie krwi lub moczu,

C) również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien być uprzedzony.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł drogowych,

C) może używać świateł mijania.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:

testy na prawo jazdy

A) dowód zakupu pojazdu,

B) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

C) dowód rejestracyjny pojazdu.


W tej sytuacji, gdy pojazd może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego hamowania:

testy na prawo jazdy

A) można wjechać na skrzyżowanie,

B) można skręcić w prawo,

C) zabrania się wjazdu za sygnalizator.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Przewożony ładunek powinien być umieszczony w taki sposób, aby:

testy na prawo jazdy

A) nie naruszał stateczności pojazdu,

B) nie utrudniał kierowania pojazdem,

C) nie ograniczał widoczności drogi.