Testy na prawo jazdy

Nie można kierować samochodem osobowym który:

testy na prawo jazdy

A) ma zakryte światła,

B) nie posiada tablic rejestracyjnych,

C) ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zwężeniu jezdni,

B) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku,

C) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,

C) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) tuż przed przejściem dla pieszych,

B) na wysokości znaku oznaczającego przystanek,

C) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,

C) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może dojechać do sygnalizatora,

B) może dojechać do jezdni drogi poprzecznej,

C) powinien przygotować się do jazdy.


Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to należy:

testy na prawo jazdy

A) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,

B) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,

C) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2,

B) pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować otoczenie drogi.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem może opuścić skrzyżowanie po:

testy na prawo jazdy

A) krótkotrwałym zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom,

C) zmianie sygnału na zielony.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

B) ostrzega o niebezpieczeństwie,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.


Podczas postoju na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący pojazdem silnikowym:

testy na prawo jazdy

A) może nie włączać świateł zewnętrznych pojazdu,

B) może używać świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni,

C) powinien używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

testy na prawo jazdy

A) zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,

B) zabraniają wjazdu za sygnalizator,

C) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.


Ekonomiczna jazda samochodem osobowym to:

testy na prawo jazdy

A) unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań,

B) utrzymywanie za wszelką cenę stałej prędkości przy jeździe pod górę,

C) jazda na możliwie najwyższym biegu bez przeciążania silnika.


W tej sytuacji, podczas dużych opadów deszczu, kierujący pojazdem 1 powinien:

testy na prawo jazdy

A) mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie,

B) jechać w miarę powoli, aby nie ochlapać pieszych,

C) zachować szczególną ostrożność.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc toczącą się po jezdni piłkę powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować bawiące się dzieci,

B) być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,

C) liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na chodniku?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:

testy na prawo jazdy

A) narusza przepisy ruchu drogowego,

B) zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

C) powinien zjechać na prawy pas ruchu.