Testy na prawo jazdy

Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) zabrania wjazdu za sygnalizator,

B) oznacza, uszkodzoną sygnalizację świetlną,

C) zezwala na skręcenie w prawo.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 110 km/h,

C) 100 km/h.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

B) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

C) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy na prawo jazdy

A) powinien jechać w odległości 100 m za pojazdem uprzywilejowanym,

B) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - na obszarze zabudowanym,

C) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - poza obszarem zabudowanym.


Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy sprawdzić:

testy na prawo jazdy

A) działanie świateł zewnętrznych,

B) działanie układu hamulcowego i kierowniczego,

C) ciśnienie powietrza w ogumieniu.


Kierujący samochodem osobowym jest obowiązany, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, używać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej:

testy na prawo jazdy

A) przez cały rok,

B) wyłącznie poza obszarem zabudowanym,

C) w tunelu.


W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,

C) pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

testy na prawo jazdy

A) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,

B) przemyciu rany spirytusem,

C) posmarowaniu rany tłustym kremem.


Za tym znakiem zabrania się, na wszystkich drogach w określonej strefie:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na jezdni lub chodniku,

B) postoju pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na chodniku.


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


W tej sytuacji samochód osobowy zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, ponieważ:

testy na prawo jazdy

A) utrudnia ruch,

B) zagraża bezpieczeństwu ruchu,

C) nie utrudnia ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu, ale jest pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione.


W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:

testy na prawo jazdy

A) przejściem dla pieszych,

B) linią zatrzymania,

C) sygnalizatorem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

B) może zawrócić, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

C) powinien zatrzymać pojazd przed tą linią.


Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony w jednym kierunku,

B) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


Nie można kierować samochodem osobowym który:

testy na prawo jazdy

A) ma zakryte światła,

B) nie posiada tablic rejestracyjnych,

C) ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne.


W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony,

B) dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,

C) zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w organizmie:

testy na prawo jazdy

A) poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku,

B) poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) cofania,

B) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,

C) zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.