Testy na prawo jazdy

Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Za tym znakiem zabrania się, na wszystkich drogach w określonej strefie:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na jezdni lub chodniku,

B) postoju pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na chodniku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) może zawrócić,

C) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania.


Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu pojazdy, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może ustawić się tuż za nimi,

B) może wjechać na tory tramwajowe,

C) nie może wjechać na skrzyżowanie.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów,

B) umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony,

C) wjechać na most.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,

B) może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) może zawrócić.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) uprzywilejowanemu 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu,

B) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,

C) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.


Droga hamowania samochodu osobowego na mokrej jezdni, jest:

testy na prawo jazdy

A) równa drodze hamowania na jezdni suchej,

B) dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,

C) krótsza od drogi hamowania na jezdni oblodzonej.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1,2 lub 3,

C) powinien zająć pas 3.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) rowerzystów,

B) kierujących tramwajami,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Na autostradzie dopuszcza się holowanie:

testy na prawo jazdy

A) do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych,

B) tylko pojazdem przeznaczonym do tego celu,

C) dowolnym pojazdem.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,

B) powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,

C) wjeżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1, jeżeli zamierza skręcić w lewo,

B) może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo,

C) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost.


Kierujący pojazdem, hamując:

testy na prawo jazdy

A) nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

B) może nie zwracać uwagi na zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu,

C) nie powinien powodować utrudnienia ruchu.


Kierujący samochodem osobowym nie powinien:

testy na prawo jazdy

A) pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce,

B) oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

C) używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem.