Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 110 km/h,

C) 100 km/h.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym z zaporami,

B) jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym bez zapór,

C) jest w odległości 150-300 m od przejazdu kolejowego.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 90 km/h,

B) 100 km/h,

C) 110 km/h.


Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:

testy na prawo jazdy

A) ucisk miejsca krwawienia,

B) uniesienie krwawiącej kończyny,

C) unieruchomienie krwawiącej kończyny.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może skręcić w prawo z pasa 3,

B) może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2,

C) może zawrócić z pasa 2.


Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:

testy na prawo jazdy

A) 10 min,

B) 3 min,

C) 4,5 min.


W okresie dostatecznej widoczności, kierujący pojazdem holującym:

testy na prawo jazdy

A) powinien mieć włączone światła awaryjne,

B) powinien mieć włączone światła mijania,

C) może nie mieć włączonych świateł zewnętrznych pojazdu.


W tej sytuacji na obszarze zabudowanym kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić:

testy na prawo jazdy

A) pojazd 3 z lewej strony,

B) pojazd uprzywilejowany 2,

C) pojazd 3 z prawej strony.


Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

testy na prawo jazdy

A) zagraża bezpieczeństwu,

B) narusza wymagania ochrony środowiska,

C) zagraża porządkowi ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) tuż przed przejściem dla pieszych,

B) na wysokości znaku oznaczającego przystanek,

C) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.


Pojazd może zostać usunięty z drogi, gdy:

testy na prawo jazdy

A) jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych,

B) jego stan wskazuje, że nie jest używany,

C) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób.


Ta linia przerywana wyznacza pas ruchu:

testy na prawo jazdy

A) powolnego,

B) przeznaczony na postój pojazdu,

C) przeznaczony do ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na chodniku?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Przewożony ładunek powinien być umieszczony w taki sposób, aby:

testy na prawo jazdy

A) nie naruszał stateczności pojazdu,

B) nie utrudniał kierowania pojazdem,

C) nie ograniczał widoczności drogi.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


W tej sytuacji:

testy na prawo jazdy

A) obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy białej,

B) obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy żółtej,

C) pasy ruchu nie są wyznaczone.


Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:

testy na prawo jazdy

A) 10 min,

B) 3 min,

C) 4,5 min.


W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd czterema kołami na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni, równolegle do krawężnika,

B) chodniku, prostopadle do krawężnika,

C) jezdni, prostopadle do krawężnika.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:

testy na prawo jazdy

A) narusza przepisy ruchu drogowego,

B) zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

C) powinien zjechać na prawy pas ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Droga oznaczona tym znakiem, to:

testy na prawo jazdy

A) droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,

B) autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,

C) droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu wyznaczonym.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,

C) pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.