Testy na prawo jazdy

Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:

testy na prawo jazdy

A) tylnych świateł przeciwmgłowych,

B) przednich świateł przeciwmgłowych,

C) świateł mijania.


W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W miejscu oznaczonym tym znakiem mogą parkować pojazdy:

testy na prawo jazdy

A) kierowane przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

B) przewożące osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) przewożące ładunki, w celu ich rozładowania.


W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony,

B) dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,

C) zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

C) zawrócić na skrzyżowaniu.


Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:

testy na prawo jazdy

A) bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego,

B) co najmniej 1 m - od wyprzedzanej kolumny pieszych,

C) co najmniej 1 m - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł mijania,

C) powinien używać świateł drogowych.


Kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,

B) razem ze światłami mijania,

C) w nocy.


W tej sytuacji samochód osobowy zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, ponieważ:

testy na prawo jazdy

A) utrudnia ruch,

B) zagraża bezpieczeństwu ruchu,

C) nie utrudnia ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu, ale jest pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione.


W miejscu oznaczonym tym znakiem dopuszcza się parkowanie w całości na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) samochodów osobowych,

B) samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t,

C) zespołów pojazdów.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 60 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 90-135 m,

B) 70-80 m,

C) 50-60 m.


W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,

B) mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,

C) mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.


Która z tych lampek kontrolnych świecąc informuje o jeździe na światłach mijania?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2,

B) pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować otoczenie drogi.


Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:

testy na prawo jazdy

A) stanu i widoczności drogi,

B) warunków atmosferycznych,

C) natężenia ruchu pieszych i pojazdów.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może skręcić w prawo z pasa 3,

B) może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2,

C) może zawrócić z pasa 2.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) 2 może nie włączać kierunkowskazu,

C) 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji postój uszkodzonego samochodu osobowego można sygnalizować przez:

testy na prawo jazdy

A) włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

B) włączenie świateł awaryjnych, bez umieszczania za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

C) umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego, bez włączania świateł awaryjnych lub pozycyjnych.