Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:

testy na prawo jazdy

A) każdy kierowca,

B) kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,

C) kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


W tej sytuacji, w celu ostrzeżenia, kierujący pojazdem 1 może użyć sygnału:

testy na prawo jazdy

A) dźwiękowego,

B) świetlnego,

C) dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


W tej sytuacji, za tym znakiem, zatrzymanie pojazdu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,

C) zabronione.


W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) nie więcej niż 100 m,

B) 101-150 m,

C) co najmniej 150 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek jazdy na wprost:

testy na prawo jazdy

A) przed najbliższym skrzyżowaniem - w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy,

B) na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku jazdy,

C) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


W trakcie eksploatacji samochodu osobowego należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) tylko przy dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych,

B) w zakresie wymienianych materiałów eksploatacyjnych,

C) w zakresie wymienianych mechanizmów pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,

B) może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) może zawrócić.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł mijania,

C) powinien używać świateł drogowych.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

B) uprzedza o wjedzie na drogę podporządkowaną,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) skręcającego w prawo,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) skręcić w prawo na skrzyżowaniu.


U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

testy na prawo jazdy

A) 30 uciśnięć klatki piersiowej,

B) 2 oddechów ratowniczych,

C) 5 oddechów ratowniczych.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł mijania,

C) powinien używać świateł drogowych.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) rozpocząć hamowanie pojazdu,

C) umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 25-50 m,

B) 51-100 m,

C) co najmniej 150 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.