Testy na prawo jazdy

Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) zabroniony od strony umieszczenia tego znaku,

B) dozwolony od strony umieszczenia tego znaku,

C) zabroniony z obu stron tej drogi.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) cofania,

B) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,

C) zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.


Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony w jednym kierunku,

B) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:

testy na prawo jazdy

A) gaszenie płonącej odzieży,

B) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,

C) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

testy na prawo jazdy

A) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,

B) jedynie samo miejsce złamania,

C) miejsce złamania i najbliższe stawy.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może zająć pas 1,2 lub 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) powinien zająć pas 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


W tej sytuacji, przy skręcaniu w lewo, należy:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się przed sygnalizatorem,

B) przyjąć, że nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,

C) upewnić się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu.


Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

testy na prawo jazdy

A) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem,

B) zamrożę,

C) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,

B) dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,

C) zabronione.


W tej sytuacji skręcanie w prawo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, gdy:

testy na prawo jazdy

A) nie jest skręcony,

B) ma właściwy naciąg,

C) jego część obojczykowa znajduje się możliwie blisko szyi, ale bezpośrednio się z nią nie styka.


W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

testy na prawo jazdy

A) 3 minut - przed tym znakiem,

B) 1 minuty - przed tym znakiem,

C) dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.


Kierującemu nie wolno używać pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) do ciągnięcia za nim osób np. na sankach lub nartach,

B) powodującego nadmierną emisję spalin do środowiska,

C) powodującego nadmierny hałas.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,

C) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.


Jeżeli zachodzi konieczność nagłego zatrzymania samochodu osobowego, to należy:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast wcisnąć pedał hamulca roboczego,

B) najpierw wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie rozpocząć hamowanie pulsacyjne,

C) wyłączyć silnik.


Wskazanie na żądanie Policji, komu powierzono pojazd do kierowania w oznaczonym czasie (chyba że pojazd został użyty z wyłączeniem woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie można było zapobiec) jest:

testy na prawo jazdy

A) obowiązkiem właściciela pojazdu,

B) nieobowiązkowe,

C) obowiązkiem posiadacza pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego,

B) na odcinku 3,5 km,

C) po przejechaniu 3,5 km.