Testy na prawo jazdy

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:

testy na prawo jazdy

A) tylnych świateł przeciwmgłowych,

B) przednich świateł przeciwmgłowych,

C) świateł mijania.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi :

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.


Właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien w ciągu 30 dni zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:

testy na prawo jazdy

A) jego nabyciu,

B) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) jego zbyciu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,

B) podłużnej nierówności jezdni,

C) poprzecznej nierówności jezdni.


Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

testy na prawo jazdy

A) wycieku krwistej wydzieliny z ucha,

B) krwotoku,

C) zmiażdżenia kończyny.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1, jeżeli zamierza skręcić w lewo,

B) może z pasa 2 lub 3 skręcić w prawo,

C) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu na skrzyżowanie,

B) zezwolenie na skręcenie w lewo,

C) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.


Postój na drodze oznaczonej tym znakiem pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi można sygnalizować przez włączenie świateł:

testy na prawo jazdy

A) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem,

B) awaryjnych, bez umieszczania na drodze ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

C) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego tuż za pojazdem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) przed znakiem pionowym,

B) w miejscu wyznaczonym linią na jezdni,

C) w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może dojechać do sygnalizatora,

B) może dojechać do jezdni drogi poprzecznej,

C) powinien przygotować się do jazdy.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy prawo jazdy

A) powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas 3, jeżeli zamierza skręcić w prawo,

B) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost,

C) może z pasa 2 skręcić w lewo lub zawrócić.


W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,

B) wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,

C) dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zbliżaniu się do kilku wzniesień,

B) poprzecznej nierówności jezdni,

C) możliwości zmniejszenia przyczepności kół do jezdni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w prawo,

B) może skręcić w lewo,

C) może zawrócić.


W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:

testy na prawo jazdy

A) przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

B) przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

C) gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest informowany o zbliżaniu się do wzniesienia,

B) może jechać prawym pasem ruchu z prędkością większą niż 40 km/h,

C) powinien jechać prawym pasem ruchu na całej jego długości, jeżeli nie osiąga prędkości 40 km/h.


W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd:

testy na prawo jazdy

A) czterema kołami na chodniku prostopadle do krawężnika,

B) czterema kołami na jezdni prostopadle do krawężnika,

C) tylko bezpośrednio przy krawędzi jezdni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2,

B) może wyprzedzić pojazd 3,

C) nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) przejściu dla pieszych,

B) miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

C) bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) uważnie obserwować całe otoczenie drogi,

C) być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni.