Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) może skręcić w lewo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie utrudni ruchu,

C) powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Opuszczając pojazd, kierujący:

testy na prawo jazdy

A) powinien upewnić się, czy nie utrudni ruchu innym pojazdom,

B) w każdym przypadku, może pozostawić drzwi otwarte,

C) może zalecić pasażerom wyjście tylko od strony chodnik.


Znak ten zabrania wjazdu:

testy na prawo jazdy

A) samochodom osobowym,

B) motocyklom jednośladowym,

C) ciągnikom rolniczym.


Terminowe dokonywanie przeglądów technicznych pojazdu pozwala na utrzymanie:

testy na prawo jazdy

A) właściwego zużycia paliwa,

B) sprawności układu hamulcowego,

C) minimalnego zanieczyszczenia środowiska.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) holować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie po spożyciu alkoholu,

B) wjeżdżać na pas dzielący jezdnię,

C) zaśmiecać lub zanieczyszczać drogę.


W tej sytuacji prawidłowo zaparkowany jest pojazd:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) zabroniony od strony umieszczenia tego znaku,

B) dozwolony od strony umieszczenia tego znaku,

C) zabroniony z obu stron tej drogi.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu,

B) postoju pojazdu,

C) jazdy pojazdem.


Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:

testy na prawo jazdy

A) tylnych świateł przeciwmgłowych,

B) przednich świateł przeciwmgłowych,

C) świateł mijania.


W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) na jezdni,

B) na poboczu,

C) na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.


Nieprawidłowe ustawienie lusterek w pojeździe:

testy na prawo jazdy

A) może być przyczyną wypadku drogowego,

B) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

C) znacznie utrudnia jazdę.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Nie wolno holować:

testy na prawo jazdy

A) dwóch samochodów osobowych,

B) pojazdu o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,

C) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę jego użycia.


Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) uprzedzony o nakazie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,

B) uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,

C) zobowiązany do wjazdu na prawy pas ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,

B) podłużnej nierówności jezdni,

C) poprzecznej nierówności jezdni.


W tej sytuacji, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu można:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) jechać na wprost przez skrzyżowanie,

C) zawrócić.


W tej sytuacji, podczas wyprzedzania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1 powinien:

testy na prawo jazdy

A) mieć włączone światła drogowe,

B) dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,

C) mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie.