Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym może wyprzedzić:

testy na prawo jazdy

A) motocykl,

B) pojazd zaprzęgowy,

C) kolumnę pieszych.


Niedokładne oczyszczenie ze śniegu szyb samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

B) może być przyczyną wypadku drogowego,

C) znacznie utrudnia jazdę.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Ciągnięcie przyczepy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego,

B) zabronione, jeżeli przyczepa (inna niż motocyklowa) nie jest zarejestrowana,

C) dozwolone bez sprawnych świateł zewnętrznych przyczepy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz zanim przystąpi do zmiany pasa ruchu.


Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni,

B) chodniku,

C) częściowo na jezdni i chodniku.


Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliża się do pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) nadjeżdżającego z przeciwka,

B) poprzedzającego, którego kierujący może być oślepiony,

C) szynowego, jeśli istnieje możliwość oślepienia kierującego nim.


Znak ten zabrania wjazdu:

testy na prawo jazdy

A) samochodom osobowym,

B) motocyklom jednośladowym,

C) ciągnikom rolniczym.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W trakcie eksploatacji samochodu osobowego należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) tylko przy dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych,

B) w zakresie wymienianych materiałów eksploatacyjnych,

C) w zakresie wymienianych mechanizmów pojazdu.


W tej sytuacji prędkość pojazdu holującego nie powinna przekraczać:

testy na prawo jazdy

A) po skręceniu w lewo - 30 km/h,

B) po skręceniu w prawo - 60 km/h,

C) po skręceniu w lewo - 60 km/h.


Sygnał ten zezwala na:

testy na prawo jazdy

A) zawrócenie, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku,

C) skręcenie w lewo.


Droga hamowania samochodu osobowego na mokrej jezdni, jest:

testy na prawo jazdy

A) równa drodze hamowania na jezdni suchej,

B) dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,

C) krótsza od drogi hamowania na jezdni oblodzonej.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:

testy na prawo jazdy

A) narusza przepisy ruchu drogowego,

B) zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

C) powinien zjechać na prawy pas ruchu.


Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Który pojazd jest w tej sytuacji zaparkowany prawidłowo?

testy prawo jazdy

A) 3,

B) 2,

C) 1.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór,

B) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami,

C) jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

B) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20 km/h,

B) zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi.


Widząc ten znak, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,

B) skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,

C) jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.


Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?

testy na prawo jazdy

A) założyć jałowy opatrunek na ranę,

B) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry,

C) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.