Testy na prawo jazdy

Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość jazdy,

B) niezwłocznie przerwać jazdę,

C) opuścić szyby w oknach pojazdu.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w organizmie:

testy na prawo jazdy

A) poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku,

B) poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku.


Kierujący samochodem osobowym nie powinien:

testy na prawo jazdy

A) pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce,

B) oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

C) używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody,

B) może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Które ułożenie rąk na kierownicy jest prawidłowe podczas jazdy na wprost:

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Pojazd może być pozostawiony w nocy bez oświetlenia:

testy na prawo jazdy

A) w miejscu znajdującym się poza drogą,

B) na poboczu nieoświetlonej drogi,

C) na chodniku.


Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:

testy na prawo jazdy

A) hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,

B) na spadku - hamowanie silnikiem,

C) na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

B) jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,

C) ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.


Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu, to należy:

testy na prawo jazdy

A) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,

B) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,

C) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


Wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu można ułatwić sobie przez:

testy na prawo jazdy

A) kilkakrotne, przemienne cofanie i jazdę do przodu,

B) ruszanie na dużych obrotach silnika,

C) obniżenie ciśnienia powietrza w oponach.


W tej sytuacji, po skręceniu w prawo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1,2 lub 3,

C) powinien zająć pas 3.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.


Znak ten (linia ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

B) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

C) zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,

C) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


Postój pojazdu za tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony, pod warunkiem uiszczenia opłaty,

B) dozwolony bez konieczności uiszczenia opłaty, jeżeli nie trwa dłużej niż 3 minuty,

C) zabroniony na czas dłuższy niż 1 godzina, bez względu na wysokość uiszczonej opłaty.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg,

B) powinien zachować szczególną ostrożność,

C) powinien obserwować tylko prawą stronę drogi.


Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone:

testy na prawo jazdy

A) przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

B) poprzez badanie krwi lub moczu,

C) również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien być uprzedzony.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 60 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu przy skręcaniu w prawo powinno nastąpić przed:

testy na prawo jazdy

A) sygnalizatorem,

B) jezdnią drogi poprzecznej,

C) przejściem dla pieszych na jezdni drogi poprzecznej.