Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00,

B) 60 km/h, przez całą dobę,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł drogowych,

C) może używać świateł mijania.


W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:

testy na prawo jazdy

A) dowód zakupu pojazdu,

B) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

C) dowód rejestracyjny pojazdu.


Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone:

testy na prawo jazdy

A) przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

B) poprzez badanie krwi lub moczu,

C) również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien być uprzedzony.


W tej sytuacji, podczas omijania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,

B) może mieć włączone tylne światła przeciwmgłowe, gdy mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m,

C) powinien mieć włączone światła drogowe.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:

testy na prawo jazdy

A) jest stabilna,

B) zabezpiecza przed zachłyśnięciem,

C) zapewnia drożność dróg oddechowych.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) powinien włączyć kierunkowskaz,

C) powinien zachować szczególną ostrożność.


W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwo można stosować:

testy na prawo jazdy

A) dowolny rodzaj benzyny,

B) wyłącznie benzynę bezołowiową,

C) olej napędowy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 50 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 5-15 m,

B) 20-30 m,

C) 40-50 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,

C) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.


W tej sytuacji na obszarze zabudowanym kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić:

testy na prawo jazdy

A) pojazd 3 z lewej strony,

B) pojazd uprzywilejowany 2,

C) pojazd 3 z prawej strony.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jadącego w dowolnym kierunku przez skrzyżowanie,

B) jadącego na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcającego w prawo.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na wjazd za sygnalizator po uprzednim zatrzymaniu się przed nim,

B) zezwala na wjazd za sygnalizator pod warunkiem nie utrudniania ruchu innym jego uczestnikom,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) użyć sygnału dźwiękowego,

C) ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na poboczu,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolona jazda na wprost,

B) dozwolone skręcanie w lewo,

C) dozwolone zawracanie.


W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

testy na prawo jazdy

A) 3 minut - przed tym znakiem,

B) 1 minuty - przed tym znakiem,

C) dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) zawrócić przed skrzyżowaniem,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) skręcić w lewo na skrzyżowaniu.