Testy na prawo jazdy

W okresie docierania samochodu osobowego nie należy:

testy na prawo jazdy

A) jeździć z prędkością zbliżoną do maksymalnej,

B) włączać czwartego biegu,

C) osiągać wysokich obrotów silnika.


Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony (z wyjątkiem krótkotrwałego użycia na określonych przepisami warunkach):

testy na prawo jazdy

A) których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,

B) o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,

C) różnej konstrukcji na kołach jednej osi.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy ruchu na drodze jednokierunkowej,

B) rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ruchu,

C) zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 90 km/h,

B) 100 km/h,

C) 110 km/h.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika),

B) rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia,

C) przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:

testy na prawo jazdy

A) pierwszeństwie przejazdu,

B) obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni,

C) zatrzymaniu i postoju.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) przed znakiem pionowym,

B) w miejscu wyznaczonym linią na jezdni,

C) w dowolnym miejscu przed skrzyżowaniem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo,

B) dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,

C) nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) cofania,

B) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,

C) zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Znak ten (linia ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

B) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

C) zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu.


Kierować samochodem osobowym należy w sposób uwzględniający:

testy na prawo jazdy

A) rzeczywiste lub możliwe do przewidzenia zagrożenia,

B) niedoświadczenie innych uczestników ruchu np. dzieci lub osób niepełnosprawnych,

C) zasady kulturalnego zachowania się na drodze.


W warunkach niedostatecznej widoczności światła zewnętrzne pojazdu mogą być wyłączone podczas postoju:

testy na prawo jazdy

A) poza jezdnią i poboczem,

B) w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu,

C) w miejscu nieoświetlonym na poboczu.


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zabrania wjazdu na skrzyżowanie,

B) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,

C) zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie zbliżają się inne pojazdy.