Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

testy na prawo jazdy

A) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,

B) przemyciu rany spirytusem,

C) posmarowaniu rany tłustym kremem.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,

C) pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) ułatwić mu przejazd,

B) zatrzymać się - w każdej sytuacji,

C) zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

B) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować ruch pieszych.


W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.


Znak ten (trójkąt):

testy na prawo jazdy

A) uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

B) uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,

C) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.


Ten stały sygnał żółty:

testy na prawo jazdy

A) ostrzega o utrudnieniu ruchu,

B) zabrania wjazdu za sygnalizator,

C) nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania,

B) zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu,

C) jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu.


W tej sytuacji kierującemu pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się skręcenia w prawo,

B) zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni ruchu.


W tej sytuacji skręcanie w prawo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) zawrócić na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do skrzyżowania,

B) zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu,

C) jechać na wprost na najbliższym skrzyżowaniu.


Sygnał ten oznacza nakaz:

testy na prawo jazdy

A) opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,

B) skręcenia w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,

C) wjazdu na lewą część jezdni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy,

B) zwężonym odcinku jezdni,

C) obowiązku zatrzymania się przed mostem.


W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom,

C) ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2:

testy na prawo jazdy

A) nie może liczyć, że kierujący pojazdem 2 przestrzega przepisów ruchu drogowego,

B) powinien powstrzymać się od dalszej jazdy,

C) kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma pierwszeństwo przejazdu.


Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:

testy na prawo jazdy

A) hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,

B) na spadku - hamowanie silnikiem,

C) na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne.


W tej sytuacji, podczas omijania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,

B) może mieć włączone tylne światła przeciwmgłowe, gdy mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m,

C) powinien mieć włączone światła drogowe.


Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy informuje o konieczności niezwłocznego zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.