Testy na prawo jazdy

Sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania skręcania w prawo,

B) zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolona jazda na wprost,

B) dozwolone skręcanie w lewo,

C) dozwolone zawracanie.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1, 2 lub 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz.


Kierować samochodem osobowym należy w sposób uwzględniający:

testy na prawo jazdy

A) rzeczywiste lub możliwe do przewidzenia zagrożenia,

B) niedoświadczenie innych uczestników ruchu np. dzieci lub osób niepełnosprawnych,

C) zasady kulturalnego zachowania się na drodze.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) otwierać drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

B) wysiadać z pojazdu, bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

C) kierować pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.


W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

testy na prawo jazdy

A) 3 minut - przed tym znakiem,

B) 1 minuty - przed tym znakiem,

C) dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,

B) może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,

C) może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.


W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolona jazda na wprost,

B) dozwolone skręcanie w lewo,

C) dozwolone zawracanie.


W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:

testy na prawo jazdy

A) sygnalizatorem,

B) przejściem dla pieszych,

C) jezdnią drogi poprzecznej.


Przewożony ładunek powinien być umieszczony w taki sposób, aby:

testy na prawo jazdy

A) nie naruszał stateczności pojazdu,

B) nie utrudniał kierowania pojazdem,

C) nie ograniczał widoczności drogi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,

B) może wjechać na sąsiedni pas ruchu,

C) nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.


Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:

testy na prawo jazdy

A) ciągnikiem rolniczym,

B) samochodem osobowym,

C) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1, 2 lub 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,

B) może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) może zawrócić.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 80 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika),

B) rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia,

C) przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


Wskazanie na żądanie Policji, komu powierzono pojazd do kierowania w oznaczonym czasie (chyba że pojazd został użyty z wyłączeniem woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie można było zapobiec) jest:

testy na prawo jazdy

A) obowiązkiem właściciela pojazdu,

B) nieobowiązkowe,

C) obowiązkiem posiadacza pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,

B) może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,

C) może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu,

B) zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów,

C) wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu.


Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) ułatwić mu przejazd,

B) zatrzymać się - w każdej sytuacji,

C) zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.