Testy na prawo jazdy

Pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) nie zostanie usunięty z drogi, jeżeli ma włączone światła awaryjne,

B) zostanie unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

C) zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.


Kierujący samochodem osobowym nie powinien:

testy na prawo jazdy

A) pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce,

B) oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

C) używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.


Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliża się do pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) nadjeżdżającego z przeciwka,

B) poprzedzającego, którego kierujący może być oślepiony,

C) szynowego, jeśli istnieje możliwość oślepienia kierującego nim.


Kierujący pojazdem wyprzedzanym:

testy na prawo jazdy

A) powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania,

B) nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania,

C) nie powinien zwiększać prędkości bezpośrednio po wyprzedzeniu.


Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

testy na prawo jazdy

A) wycieku krwistej wydzieliny z ucha,

B) krwotoku,

C) zmiażdżenia kończyny.


Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony (z wyjątkiem krótkotrwałego użycia na określonych przepisami warunkach):

testy na prawo jazdy

A) których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,

B) o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,

C) różnej konstrukcji na kołach jednej osi.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

C) zawrócić na skrzyżowaniu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem,

B) może skręcić w prawo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie utrudni ruchu,

C) powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w prawo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu,

B) zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów,

C) wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

B) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Nie wolno holować:

testy na prawo jazdy

A) dwóch samochodów osobowych,

B) pojazdu o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,

C) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę jego użycia.


Kierujący samochodem osobowym może przewozić osoby w liczbie:

testy na prawo jazdy

A) nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,

B) większej o jeden od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) niezależnej od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.


Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:

testy na prawo jazdy

A) ucisk miejsca krwawienia,

B) uniesienie krwawiącej kończyny,

C) unieruchomienie krwawiącej kończyny.


Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:

testy na prawo jazdy

A) ciągnikiem rolniczym,

B) samochodem osobowym,

C) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien spodziewać się lotniska,

B) może spodziewać się silnych bocznych podmuchów wiatru,

C) powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) powinien skręcić w lewo,

C) może zawrócić.