Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi :

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu na skrzyżowanie,

B) zezwolenie na skręcenie w lewo,

C) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.


Zatrzymanie pojazdu na jezdni za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) jest dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) spowoduje jego usunięcie z drogi na koszt właściciela,

C) jest dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

B) ostrzega o niebezpieczeństwie,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest informowany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi,

B) wyznaczonym objeździe,

C) wyznaczonym dla samochodów ciężarowych przejeździe tranzytowym.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) nie może wyprzedzić pojazdu 2,

B) nie może ominąć pojazdu 3,

C) może przejechać przez przejazd.


W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?

testy na prawo jazdy

A) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza,

B) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego,

C) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien w ciągu 30 dni zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:

testy na prawo jazdy

A) jego nabyciu,

B) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) jego zbyciu.


Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy:

testy na prawo jazdy

A) powinna być mniejsza co najmniej o 40% od rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu,

B) może przekraczać rzeczywistą masę całkowitą tego samochodu, jednak nie więcej niż o 40%,

C) nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu.


Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:

testy prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi,

C) ustąpić pierwszeństwa pieszym.


Właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien w ciągu 30 dni zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:

testy na prawo jazdy

A) jego nabyciu,

B) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) jego zbyciu.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,

C) pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

testy na prawo jazdy

A) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,

B) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,

C) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha.


Szybsze zużywanie się opon kół przednich w samochodzie osobowym może być spowodowane:

testy na prawo jazdy

A) eksploatowaniem pojazdu z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w ogumieniu tych kół,

B) złym ustawieniem tych kół,

C) złym wyważeniem tych kół.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, gdy kierujący nim:

testy na prawo jazdy

A) znajduje się w stanie nietrzeźwości,

B) nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania nim,

C) nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do użytkowania go.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 110 km/h,

B) 100 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo,

B) powinien skręcić w prawo,

C) może skręcić w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,

B) może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,

C) może przejechać przez przejście dla pieszych, jeżeli pojazd 2 zaczyna ruszać.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.