Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

B) może zawrócić, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

C) powinien zatrzymać pojazd przed tą linią.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza wyprzedzić pojazd 3

B) 3 może zwiększyć prędkość w czasie wyprzedzania go przez pojazd 2

C) 1 może wyprzedzić pojazd 2


Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

testy na prawo jazdy

A) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,

B) jedynie samo miejsce złamania,

C) miejsce złamania i najbliższe stawy.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 90 km/h,

B) 80 km/h,

C) 100 km/h.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów,

B) powinien zatrzymać się przed mostem,

C) jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) ułatwić mu przejazd,

B) zatrzymać się - w każdej sytuacji,

C) zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.


Ubytek oleju w silniku uzupełnia się:

testy na prawo jazdy

A) dowolnym olejem silnikowym,

B) nie przekraczając wielkości oznaczonej jako maksymalna,

C) tylko podczas okresowych przeglądów technicznych.


Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:

testy na prawo jazdy

A) bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego,

B) co najmniej 1 m - od wyprzedzanej kolumny pieszych,

C) co najmniej 1 m - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) zawrócić przed skrzyżowaniem,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) skręcić w lewo na skrzyżowaniu.


Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:

testy na prawo jazdy

A) stanu i widoczności drogi,

B) warunków atmosferycznych,

C) natężenia ruchu pieszych i pojazdów.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony,

B) może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony,

C) powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu.


W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolona jazda na wprost,

B) dozwolone skręcanie w lewo,

C) dozwolone zawracanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) 2 może nie włączać kierunkowskazu,

C) 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,

B) dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,

C) zabronione.


Sygnały te zabraniają:

testy na prawo jazdy

A) skręcania w prawo,

B) jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcania w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) może zawrócić,

C) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania.