Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 może wyprzedzić pojazd 3,

B) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z prawej strony,

C) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z lewej strony.


Znak ten wyznacza stanowisko postojowe dla:

testy na prawo jazdy

A) pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,

B) pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,

C) pojazdów przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.


Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) poprzecznej nierówności jezdni,

B) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,

C) znacznym wzniesieniu drogi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo lub w lewo,

B) powinien zawrócić,

C) powinien skręcić w prawo lub w lewo.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 60 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.


Za tymi znakami drogowymi:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się zatrzymania pojazdu w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu,

B) dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 100 km/h,

C) rozpoczyna się autostrada.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.


Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej należy:

testy na prawo jazdy

A) wymienić akumulator,

B) zatrzymać pojazd,

C) sprawdzić naciąg paska klinowego.


Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi:

testy na prawo jazdy

A) na odcinku 100 m,

B) po przejechaniu 100 m,

C) po przejechaniu co najmniej 150 m.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jadącego w dowolnym kierunku przez skrzyżowanie,

B) jadącego na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcającego w prawo.


Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy:

testy na prawo jazdy

A) kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka zmieni światła drogowe na mijania,

B) istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem komunikacji wodnej,

C) istnieje możliwość oślepienia pieszych poruszających się w kolumnie.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 110 km/h,

B) 100 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzony o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy,

B) zwężonym odcinku jezdni,

C) obowiązku zatrzymania się przed mostem.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) zawracającego,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) tuż przed przejściem dla pieszych,

B) na wysokości znaku oznaczającego przystanek,

C) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza wyprzedzić pojazd 3

B) 3 może zwiększyć prędkość w czasie wyprzedzania go przez pojazd 2

C) 1 może wyprzedzić pojazd 2


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 90 km/h,

C) 80 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest informowany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi,

B) wyznaczonym objeździe,

C) wyznaczonym dla samochodów ciężarowych przejeździe tranzytowym.


Kontrola hydraulicznego hamulca roboczego polega na:

testy na prawo jazdy

A) obserwacji tylko lampki kontrolnej,

B) sprawdzeniu luzu na pedale hamulca,

C) sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku.