Testy na prawo jazdy

Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2 z prawej strony,

B) może wyprzedzić pojazd 2 z lewej strony,

C) powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza zmienić pas ruchu.


Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?

testy na prawo jazdy

A) założyć jałowy opatrunek na ranę,

B) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry,

C) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi.


Unieruchomienie pojazdu na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,

C) zabronione.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 80 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1, 2 lub 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może zająć pas 1,2 lub 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) powinien zająć pas 3.


Właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien w ciągu 30 dni zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:

testy na prawo jazdy

A) jego nabyciu,

B) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) jego zbyciu.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:

testy na prawo jazdy

A) samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24,

B) samochodów osobowych - ponad 5 minut,

C) motocykli, niezależnie od czasu jego trwania.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,

B) może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) może zawrócić.


Kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,

B) razem ze światłami mijania,

C) w nocy.


Po tym sygnale zapali się sygnał:

testy na prawo jazdy

A) zielony,

B) czerwony,

C) czerwony i żółty.


W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,

B) wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,

C) dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo lub w lewo,

B) powinien zawrócić,

C) powinien skręcić w prawo lub w lewo.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika),

B) rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia,

C) przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?

testy na prawo jazdy

A) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza,

B) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego,

C) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej.


Za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20 km/h,

B) zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi.