Kodeks drogowy

Kodeks drogowy jest to potoczna nazwa ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. Zawarte w niej przepisy i zasady dotyczące ruchu drogowego muszą być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.Znajomość kodeksu drogowego obowiązuje wszystkich kierowców, a pierwszym sprawdzianem z wiadomości w nim zawartych jest państwowy egzamin na prawo jazdy. Ustawa prawo o ruchu drogowym składa się z siedmiu działów: przepisy ogólne, ruch drogowy, pojazdy, kierujący, kontrola ruchu drogowego, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Kodeks drogowy jest ustawą bardzo często aktualizowaną. Wprowadzane nowelizacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno kierujących, jak i osób postronnych. Polskie prawo o ruchu drogowym w wielu przypadkach znacznie różni się od podobnych ustaw w niektórych krajach Unii Europejskiej. Niestety rozbieżności w większości przypadków świadczą o niedopracowaniu naszego kodeksu drogowego. Jednym z wielu przykładów jest chociażby brak bezwarunkowego zakazu umieszczania tablic ogłoszeniowych i innych oznaczeń, które przypominają znaki drogowe i mogłyby być z nimi mylone. Polskie prawo o ruchu drogowym zawiera również niespójne przepisy dotyczące krzyżowania ruchu samochodowego z ruchem pieszych i rowerzystów, niechroniące skutecznie słabszych uczestników ruchu.

Kodeks drogowy jest ustawą, którą należy nie tylko znać, ale również przestrzegać zawartych w niej zasad oraz przepisów. Z racji częstych nowelizacji zdecydowanie korzystniej jest przeglądać kodeks drogowy w wersji elektronicznej, który można znaleźć w darmowej wersji w sieci. Wybierając się pojazdem poza granice kraju należy pamiętać o różnicach w przepisach ruchu drogowego. W razie kolizji, egzekwowanie prawa odbywa się zawsze w oparciu o prawo o ruchu drogowym danego kraju oraz Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku.Pobierz: PRAWO O RUCHU DROGOWYMJeśli chciałbyś posiadać na bieżąco aktualizowaną wersję jednolitą ustawy prawo o ruchu drogowym pobierz program Testy na prawo jazdy kategorii B, w którym to ustawa ta jest aktualizowana:TESTY NA PRAWO JAZDY KATEGORII B   [80.6.MB]